HOSTING

Хостинг пакет - А 0

Со секој домен може да добиете бесплатен хостинг од
250MB - Хостинг простор
1 емаил адреса

Хостинг пакет - А 1
 • 1GB Веб простор
 • 20 000MB Сообраќаj
 • 10 Email адреси
Хостинг пакет - А 2
 • 1,5GB Веб простор
 • 30 000MB Сообраќаj
 • 15 Email адреси
Хостинг пакет - А 3
 • 3GB Веб простор
 • 50 000MB Сообраќаj
 • 1000 Email адреси
Хостинг пакет - А 4

Можност за хостирање на 5 страни

 • 5GB Веб простор
 • 50 000MB Сообраќаj
 • 1000 Email адреси
Хостинг пакет - B 1
 • 10GB Веб простор
 • 100GB Сообраќаj
 • 1000 Email адреси
БИЗНИС +

100 000 MB
1000 GB/месечно
50 поддомени
50 MySQL бази
25 паркирани домени

КОРПОРАТИВЕН

20 000 MB
500 GB/месечно
неограничено
неограничено
неограничено