Начин на плаќање
Начин на плаќање
  • REGISTER

Начин на плаќање

Услугите кои ги дава ГЛОБАЛ НЕТ можете да ги платите преку про-фактура. 


1. ПРОФАКТУРА - По издавањето на про-фактурата истата е активна 30 дена. Доколку не ја платите се смета дека услугите на ГЛОБАЛ НЕТ не сте ги побарале или не сте сакале да ги имате.
По уплатата услугата ќе ви биде овозможена најдоцна за 24 работни часа не сметајќи ги викендите и празниците.

Наша адреса:
ул. Пандил Шишков бр. 3/2/9
Скопје, Р. Македонија
Работно време:
Пон. до Пет. 8.30-16.30
Викенди: Неработни
Телефони:
T-HOME > 02 3172 808
MOBILE > 070 222 358

Каде се наоѓаме ?

Нашите нови канцеларии од 01 Ноември 2013 се наоѓаат во управната зграда на Скопски саем, на првиот кат, канцеларија бр. 216.


Зошто ја одбравме оваа локација ?

Во последните 2 години сменивме неколку локации во Скопје. Сепак приметивме дека Скопски саем е една од најдобрите од неколку причини:

 

1. Лесно не наоѓаат нашите клиенти и не треба нешто посебно да им објаснувме

2. Од центарот на градот сме оддалечени само 10мин.


3. На просторот на Скопски саем нашите клиенти можат да користат бесплатен паркинг, што не беше случај во центарот на градот.